Herkauwers

Mycotoxinen vormen een aanzienlijk risico voor de productiviteit en gezondheid van de veestapel.

Beantwoord onderstaande vragen om het risico op blootstelling aan mycotoxinen bij uw vee te berekenen.

Hoe zou u de kwaliteit van uw silage willen omschrijven?

Voer van slechte kwaliteit is meer kans om besmet te zijn met mycotoxinen.

Hoe zou u uw dagelijkse melkproductie omschrijven?

Mycotoxinen beïnvloeden de eetlust en reproductieve prestaties.

Hoe zou u uw vruchtbaarheid status omschrijven?

Zearalenon is een veel voorkomende mycotoxine die significante effecten kan hebben op de vruchtbaarheid.

Hoe zou u het aantal abortussen en doodgeboorten omschrijven?

Hoge niveaus van zearalenon tijdens de zwangerschap kunnen abortussen of doodgeboorten veroorzaken.

Hoe is de toestand van de mest van de kudde?

Losse of met bloed bevlekte mest is een indicatie van darmirritatie.

Hoe beoordeelt u het aantal gevallen van mastitis in uw kudde?

Mycotoxins weaken the immune system, leading to increased mastitis.

Wat is uw normale somatischce celgetal?

Mycotoxinen verzwakken het immuunsysteem, wat leidt tot hogere celtellingen.

Voert u maissilage in het rantsoen?

Maïs is vaak besmet met Fusarium-mycotoxinen.

Gebruikt u bijproducten van distilleerderijen?

Bijproducten van distilleerderijen zijn vaak verontreinigd met hogere niveaus van mycotoxinen.

Voert u stro in het rantsoen?

Stro is een vaak over het hoofd geziene bron van mycotoxinen.

Do you detect heating in the silage?

Verwarming in de put duidt op een overmaat aan zuurstof en microbiële activiteit, wat kan leiden tot schimmelgroei.

Is er zichtbare schimmelgroei in het kuilvoer?

Mycotoxinen worden geproduceerd door schimmels. Als er schimmel in het voer aanwezig is, is de kans op mycotoxinen groter.

Wat is het drogestofgehalte in uw kuilvoer?

Droge silage is moeilijker te verdichten, dit leidt tot meer zuurstof in de kuil.

Alle vragen zijn beantwoord.

Klik hier onder om uw risicoscore te berekenen.

laag

middel

hoog

Uw resultaten geven aan dat u een laag risico op blootstelling aan mycotoxinen heeft. Uw resultaten geven aan dat u een middel risico op blootstelling aan mycotoxinen heeft. Uw resultaten geven aan dat u een hoog risico op blootstelling aan mycotoxinen heeft.

UltraSorb R is een uitgebreid mycotoxine saneringsproduct speciaal ontworpen om de effecten van mycotoxinen bij herkauwerste bestrijden.