Herkauwers

Mycotoxinen vormen een risico voor melkvee. Risicofactoren voor blootstelling aan mycotoxinen kunnen worden geïdentificeerd in productie cijfers, tijdens voerprocessen en in management gegevens.

Beantwoord de onderstaande 14 snelle vragen om het risico van blootstelling aan mycotoxinen in uw veestapel te berekenen.Hoe zou u de kwaliteit van uw silage willen omschrijven?

Duidelijk minder dan verwacht.
Aanzienlijke schimmelgroei en/of bedorven voeder

Minder dan verwacht
Enige zichtbare schimmel of bederf

Voldoet aan verwachting
Zeer weinig schimmel zichtbaar en geen bedorven voer

Hoe zou u uw dagelijkse melkproductie omschrijven?

Duidelijk beneden verwachting
Aanzienlijk lagere melkopbrengst dan verwacht op basis van het rantsoen

Beneden verwachting
De melkopbrengst is lager dan verwacht op basis van het rantsoen.

Naar verwachting
Dagelijkse melkproductie is normaal of hoger dan verwacht.

Hoe zou u uw vruchtbaarheid status omschrijven?

Duidelijk lager dan verwacht.
Aanzienlijk lager drachtigheidspercentage dan verwacht.

Beneden verwachting
Lagere drachtigheidspercentage dan verwacht

Naar verwachting
Drachtigheidspercentage volgens doelstelling of zelfs hoger dan de doelstelling

Hoe zou u uw status met betrekking tot verwerpers omschrijven?

Duidelijk slechter dan verwacht
Significant meer verwerpers dan verwacht

Slechter dan verwacht
Aantal verwerpers meer dan normaal

Normaal
Aantal verwerpers is normaal of minder dan verwacht.

Hoe zou u het aantal doodgeboren kalveren omschrijven?

Duidelijk hoger dan verwacht
Aanzienlijk meer doodgeboren kalveren dan normaal

Meer dan verwacht
Net iets meer doodgeboren kalveren dan normaal

Naar verwachting
Het aantal doodgeboren kalveren is normaal of typisch.

Hoe zou u de mest van uw kudde beoordelen?

Zeer slecht
In de mest zijn bloed- of slijmvlekjes zichtbaar

Slecht
De mest is dun of anders dan normaal

Normaal
Normale consistentie vrij van bloed of slijm

Hoe beoordeelt u het aantal gevallen van mastitis in uw kudde?

Hoog
Meer dan 10 gevallen met mastitis per 100 koeien per jaar

Normaal
Ongeveer 10 gevallen van mastitis per 100 koeien per jaar

Laag
Minder dan 10 gevallen van mastitis per 100 koeien per jaar

Hou beoordeeld het maandelijks gemiddelde somatische celgetal?

Hoog
Meer dan 300.000

Normaal
Tussen 200.000 en 300.000

Laag
Minder dan 200.000

Voert u maissilage in het rantsoen?

Ja

Nee

Voert u stro in het rantsoen?

Ja

Nee

Voert u natte bijproducten van granen?

Ja

Nee

Signaleert u broei in de kuil?

Ja

Nee

Is er zichtbare schimmelgroei in de kuil of de silage?

Ja

Nee

Hoe hoog is het drogestofgehalte in uw silage?

Hoger dan ideal
De silage voelt droog aan en het vocht kan er niet uitgeperst worden.

Ideaal
Het voer voelt droog aan, maar kan worden uitgeknepen om vocht vrij te maken.

Lager dan ideal
De silage voelt vochtig aan zonder uit te knijpen.

Alle vragen zijn beantwoord. Klik hier onder om uw risicoscore te berekenen.

Uw resultaten geven aan dat u een default risico op blootstelling aan mycotoxinen heeft.

UltraSorb R is een uitgebreid mycotoxine saneringsproduct speciaal ontworpen om de effecten van mycotoxinen bij herkauwerste bestrijden. Voor meer informatie, bezoek Micron Bio‑Systems